fbpx

Нормативни документи

Учебни програми по БДП

  1. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС
  2. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС
  3. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ТРЕТИ КЛАС
  4. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС
  5. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЕТИ КЛАС
  6. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ШЕСТИ КЛАС
  7. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СЕДМИ КЛАС

Наредби и други документи

  1. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
  2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
  3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

COVID-19 материали за учителя

Моят герой си ти! – Илюстрована история за това как децата могат да се борят с COVID-19 и за извършване на оценка на психическото здраве и психосоциалните нужди на децата по време на епидемията от COVID-19.

(Материалът е осигурен с разрешението на българското представителство на СЗО)

Зареждане...